Βρίσκεστε εδώ: Θέρμανση / Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου
 

Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου

 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΑΛΠΩΡΗ

Τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης δαπέδου θερμαίνουν και ψύχουν, εκμεταλλευόμενα τις χαμηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας του δαπέδου και την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, με ήπια ακτινοβολία ενέργειας εξασφαλίζοντας έτσι τη θερμική θαλπωρή. Σε αντίθεση με τα στατικά συστήματα θέρμανσης με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται η ισορροπία ακτινοβολούμενης θερμότητας μεταξύ του ανθρώπου και του χώρου που τον περικλείει και επιτυγχάνεται η ιδανική αίσθηση της θαλπωρής.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χάρη στο υψηλό ποσοστό ακτινοβολίας ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης δαπέδου, η αίσθηση της θαλπωρής, στην περίπτωση της θέρμανσης, γίνεται αντιληπτή σε αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες χώρου. Η θερμοκρασία χώρου μπορεί να μειωθεί κατά 1oC με 2oC. Το γεγονός αυτό επιτρέπει μια ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από 3 έως 6%.

 ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λόγω της αυξημένης απόδοσης θέρμανσης σε σχετικά μικρές θερμοκρασίες προσαγωγής, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης δαπέδου μπορούν να συνδυασθούν ιδανικά με λέβητες υγραερίου, αντλίες θερμότητας ή ηλιακούς συλλέκτες.