Απεξάρτηση από βασικό ηλεκτρικό δίκτυο!

Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα μοιάζει στη βασική δομή του με το εφεδρικό σύστημα back up απλά είναι εγκατεστημένο σε μόνιμες βάσεις και είναι φυσικά μεγαλύτερου μεγέθους.
Σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι να παρέχει ρεύμα σε μια οικία ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο (π.χ. το εξοχικό, το σκάφος κ.α.) χρησιμοποιώντας ενέργεια από τον ήλιο, χωρίς εξάρτηση από το δίκτυο της ΔΕΗ. Άρα δεν υπάρχουν λογαριασμοί, πάγια, κόστος μεταφοράς γραμμής (“ρολόι”) κ.λπ., μόνο “δωρεάν” ενέργεια από τον ήλιο.
Ανάλογα με τις ανάγκες μας, το συνολικό κόστος ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες ευρώ. Η συντήρηση που απαιτεί είναι μηδαμινή και αφορά κυρίως έναν περιοδικό (λίγες φορές τον χρόνο) καθαρισμό (ξεσκόνισμα) των επιφανειών των ηλιακών συλλεκτών και τον έλεγχο των συσσωρευτών

Αυτόνομα Υβριδικά Συστηματα

Τα αυτόνομα Υβριδικά συστήματα αναφέροντε σε εφαρμογές εκτός του δικτύου ηλεκτροδότηςης της ΔΕΗ και η χρήση τους μπορεί να γίνει σε μικρά κτίσματα αγροτών ή κτηνοτρόφων,σε σκάφοι αλλά και σε μικρές εξοχικές κατοικίες.

Το μέγεθος σε kWh ενός αυτόνομου υβριδικού συστήματος εξαρτάται από την κατανάλωση των συσκευών (φορτία) που θέλει ο πελάτης να έχει και τον χρόνο που θα χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένες συσκευές.
Αφού μας δώσετε αυτες τις πληροφορίες, εμείς μπορουμε να υπολογίσουμε το πλήθος και το μέγεθος των φωτοβολταικών πάνελ και της ανεμογεννήτριας που πρέπει να τοποθετηθεί στο σύστημα σας. Απαραίτητη είναι και η χρήση μπαταριών, φορτιστή και αναστροφέα (Inverter) ώστε να αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται απο το σύστημα σας και να διανέμεται σωστά.

Με ένα αυτόνομο σύστημα σας δίνετε η δυνατότητα να έχετε ρευμα χωρίς την ανάμιξη της ΔΕΗ βοηθόντας έτσι την οικολογική σας συνείδηση και την τσέπη σας.