Η εταιρία ΜΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διαθέτει στην Ελληνική αγορά την πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση ειδών θέρμανσης για τον οικιακό & επαγγελματικό εξοπλισμό. Αντιπροσωπεύει και διαθέτει στην ελληνική αγορά:

• Χυτοσίδηρους λέβητες
• Χαλύβδινους λέβητες
• Ατομικές Μονάδες (αερίου , πετρελαίου)
• Λέβητες στερών καυσίμων (πυρήνα, ξύλο, Pellet κλπ)
• Καυστήρες (πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου κλπ)
• Θερμαντικά σώματα (panel, αλουμινίου, διακοσμητικά, κλασικά, κλπ)
• Θερμαντικά σώματα ακτινοβολίας – Θερμοπομποί
• Fan Coils
• Ενεργειακά Τζάκια (αέρα, νερού)
• Ενεργειακές σόμπες
• Αντλίες Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών