Κιτ σύνδεσης τζακιού με ανοικτό δοχείο διαστολής
Το κιτ είναι ένα συγκρότημα που επιτρέπει τη διασύνδεση ενός τζακιού ή μίας τζακόσομπας με μία δεύτερη πηγή θερμότητας (λέβητας). Το τζάκι συνδέεται με ανοικτό δοχείο διαστολής, και ο λέβητας με κλειστό. Τα δύο κυκλώματα εναλάσσουν θερμότητα μέσω του εναλλάκτη.
Στο κιτ περιλαμβάνεται ένας κυκλοφορητής για το δίκτυο θέρμανσης ή το τζάκι. Όλο το κιτ ελέγχεται από ενσωματωμένο ψηφιακό πίνακα.

Κιτ σύνδεσης τζακιού με κλειστό δοχείο διαστολής
Συνδέονται με το τζάκι συνδέοντας τους σωλήνες του υδραυλικού δικτύου και κάνοντας τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Αποτελείται :
• Δοχείο Διαστολής
• Τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα
• Κυκλοφορητή
• Βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης
• Βαλβίδα Ασφαλείας
• Βαλβίδα αντεπιστροφής
• Μανόμετρο
• Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου

Κιτ σύνδεσης ηλιακού συστήματος
Τo υδραυλικό κιτ αποτελεί ολοκληρωμένη μονάδα άντλησης, ρύθμισης και εξαερισμού στα ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας.
Με το υδραυλικό κιτ επιτυγχάνεται η σύνδεση του θερμοδοχείου με τους συλλέκτες και ρυθμίζεται η κυκλοφορία του μέσου μεταφοράς θερμότητας με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση του συστήματος. Για να το πετύχει αυτό φέρει όλους τους αυτοματισμούς και τις ασφαλιστικές διατάξεις που απαιτούνται, εξασφαλίζοντας την προστασία του συστήματος από την υπερπίεση, την υπερθέρμανση και τον παγετό.
Τα βασικότερα μέρη του υδραυλικού κιτ είναι τα ακόλουθα:
• Θερμόμετρα
• Φιάλη εξαερισμού με βαλβίδα εξαέρωσης
• Διαφορικός θερμοστάτης
• Βαλβίδα ασφαλείας & δοχείο διαστολής
• Μανόμετρο
• Κυκλοφορητής
• Σφαιρικός διακόπτης για την εύκολη πλήρωση και εκκένωση του κυκλώματος.
• Βαλβίδα ρύθμισης παροχής
• Αντεπίτροφες βαλίδες
Η σύνδεσή του, ο προγραμματισμός του & η λειτουργία του είναι εξαιρετικά απλές διαδικασίες και απαλλάσσουν τον εγκαταστάτη από την ανάγκη σύνδεσης οποιουδήποτε άλλου αυτοματισμού ή εξαρτήματος.
Όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα από τα οποία είναι κατασκευασμένο έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν σε ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπιστία τους.